2010-07-16

உயிர்

யூதாசின் காலந்தொட்டே
மலிவாகிவிட்டது மகாத்மாக்களின்
உயிர் விலைகள்

1 comments:

 
Back to top!